RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2019 m. kovo    d. Nr. A-

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-156 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo komisijos 2019 m. kovo 14 d. posėdžio protokolo Nr. 1 nutarimą,

tvirtinu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą:

 

Eil. Nr.

Sporto klubo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama lėšų projektui (Eur.)

Skiriama lėšų iš viso (Eur.)

1.

Sporto klubas „Auridana“

Sporto populiarinimas Auridana - 2019

455

1 365

2.

Sporto klubas „Auridana“

LMMKL

910

3.

Sporto klubas „Erdėja“

Greičio iššūkis – „Ring Challenge 2019“

910

910

4.

Futbolo sporto klubas „Radviliškis“

Futbolo populiarinimas Radviliškio rajone, dalyvavimas Šiaulių futbolo lygos 35+ pirmenybėse.

455

9 555

5.

Futbolo sporto klubas „Radviliškis“

Dalyvavimas LFF II lygoje

9 100

6.

Karatė klubas „Kentauras“

Olimpiados link

5 187

7 553

7.

Karatė klubas „Kentauras“

Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas (tęstinumas)

2 366

8.

Sporto klubas „Moto Eimantas23“

Moto Eimantas23

1 365

1 365

9.

Imtynių sporto klubas „Radviliškio laisvūnas“

Pasiruošimas 2020 m. Lietuvos imtynių čempionatams ir Radviliškio miesto vardo garsinimas

1 820

2 275

10.

Imtynių sporto klubas „Radviliškio laisvūnas“

2019 m. Lietuvos imtynių taurės varžybos

455

11.

Radviliškio šaudymo klubas „Muškieta“

Stendinis šaudymas

1 365

1 365

12.

Krepšinio klubas „Radviliškis“

Radviliškio miesto krepšinio komanda Regionų krepšinio lygoje

10 920

10 920

13.

Asociacija „TK Žarija“

Tinklinio populiarinimas Radviliškio mieste ir rajone

455

455

14.

Sporto klubas „Salikalnis“

Pasiruošimas ir dalyvavimas Europos ir Pasaulio čempionatuose

455

910

15.

Sporto klubas „Salikalnis“

Sportuok „Salikalnis“ – 2019

455

16.

Radviliškio rajono sporto klubas „Smūgis“

Treniruočių sąlygų gerinimas ruošiantis 2019 m. Lietuvos Respublikos suaugusiųjų bokso čempionatui.

728

728

17.

Sporto klubas „SK Šeduvos malūnas“

Veteranių moterų (+35) sporto aktyvinimas Radviliškio rajone 2019 metais

455

910

18.

Sporto klubas „SK Šeduvos malūnas“

Veteranų vyrų (+45) sporto populiarinimas Radviliškio rajone 2019 metais

455

19.

Sporto klubas „Rytų kovotojas“

Kartu mes galime

10 738

10 738

20.

Šiaulių aviacijos veteranų sąjunga

Aviacijos veteranų sklandymo varžybos 2019 m. Raudondvario aerodrome

455

455

Iš viso:

49 504

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                     Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Špakauskas 8 422 69 149