LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII-2642

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių nusižengimų protokolus, skirti administracines nuobaudas už šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus, numatytus Administracinių nusižengimų kodekse;“.

2. Pakeisti 30 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) pažeidėjus, jų sutikimu, pristatyti į policiją arba į patalpas savivaldybės seniūnijos kaimo vietovėje asmens tapatybei nustatyti, protokolams, aktams surašyti, o jiems nesutinkant – kreiptis į policiją dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sulaikymo;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė