Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS GYNYBOS PATARĖJO ir LIETUVOS RESPUBLIKOS gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybių ĮSTEIGIMO LIETUVOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE europos sąjungoje

 

2014 m. balandžio 16 d. Nr. 347
Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1522 „Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų patvirtinimo“, 4 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo ir Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas