LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. V-2428

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą 
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. žaliajai zonai, jei atitinka šiuos kriterijus: 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis kaip 25 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra mažiau nei 4 proc.“

2.  Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. geltonajai zonai, jei atitinka šiuos kriterijus: 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažiau kaip 50 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra daugiau arba lygu 4 proc. arba 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra nuo 25 iki 150 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra mažiau kaip 4 proc.;“.

3Pakeičiu 2.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip

2.3.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra lygus arba didesnis kaip 50 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra daugiau arba lygu 4 proc. o atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, arba 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis kaip 150, o atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę;“.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga