herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

dėl NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO

 

2022 m. balandžio 26 d. Nr. A-402

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies   5 punktu, Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-262 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21, 25 ir 27 punktais ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2022 m. balandžio 15 d. protokolo Nr. (1.40) NO-2 sprendimą ir jame nurodytus motyvus:

1. S k i r i u  nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti 6000 Eur iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 programos ,,Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ 01 02 04 priemonės ,,Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas“:

1.1. Skaistgirio miestelio bendruomenei projektui „Valstybingumo langas“ įgyvendinti – 500 eurų;

1.2. Lieporų kaimo bendruomenei „Sodžius“ projektui „Vaikų mintys – pasaulio planai“ įgyvendinti – 500 eurų;

1.3. Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Joniškio rajono bendrijai projektui „Būkime kartu“ įgyvendinti – 500 eurų;

1.4. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungai projektui „Dalyvavimas respublikiniame renginyje“ įgyvendinti – 500 eurų;

1.5. Sporto klubui „Avantiūra+“ projektui „Golden Age Gym Festival 2022, Madeira“ įgyvendinti – 500 eurų;

1.6. Mindaugių kaimo bendruomenei projektui „Mindauginės“ įgyvendinti – 500 eurų;

1.7. Skaistgirio moterų draugijai „Versmė“ projektui „Laikas kartu“ įgyvendinti –             500 eurų;

1.8. Joniškio literatų klubui „Audruvė“ projektui „Žydintis poezijos miestas“ įgyvendinti – 450 eurų;

1.9. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriui projektui „Sveikas senėjimas“ įgyvendinti – 500 eurų;

1.10. Drąsutaičių kaimo bendruomenei projektui „Rudenio taku – oranžiniai moliūgai rieda“ įgyvendinti – 500 eurų;

1.11. Pošupių kaimo bendruomenei projektui „Sūrių šventė 2022“ įgyvendinti – 500 eurų;

1.12. Lietuvai pagražinti draugijos Joniškio skyriui projektui „Baltijos kelias – Laisvės kelias“ įgyvendinti – 220 eurų;

1.13. Daunoravos kaimo bendruomenei projektui „Joninių laužas liepsnoja“ įgyvendinti – 330 eurų.

2. S u d a r a u  rezervinių projektų sąrašą:

2.1. Stungių kaimo bendruomenės projektas „Kai grožis liejasi iš sielos“;

2.2. Rudiškių kaimo bendruomenės projektas „Aš judu, judėk ir tu“;

2.3. Blauzdžiūnų kaimo bendruomenės „Ąžuolynas“ projektas „Tradicinė kraštiečių šventė „Gimtinės žiedai“.

3. N e s k i r i u finansavimo Linkaičių kaimo bendruomenei projektui „Esu matomas“ įgyvendinti, nes nesurinko reikiamų balų.

 

 

 

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                  Tomas Armonavičius