Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1649 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS IR KITŲ VĖLIAVŲ KĖLIMO IR NAUDOJIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. 420

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“:

1. Pakeisti antraštę ir ją išdėstyti taip:

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS IR KITŲ VĖLIAVŲ KĖLIMO IR NAUDOJIMO“

2. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo straipsnio 7 dalimi, 5 straipsnio 5 dalies 3 punktu, 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

3. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2. Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų iškeliama šiomis atmintinomis dienomis ar viešųjų renginių proga:

sausio 1-ąją – Lietuvos vėliavos dieną;

sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną;

vasario 24-ąją – Estijos nepriklausomybės dieną;

kovo 29-ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;

gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;

gegužės 9-ąją – Europos dieną;

birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);

birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu);

liepos 15-ąją – Žalgirio mūšio dieną;

rugpjūčio 23-iąją – Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną;

rugpjūčio 31-ąją – Laisvės dieną;

rugsėjo 23-iąją – Lietuvos žydų genocido atminimo dieną (su gedulo ženklu);

spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną;

lapkričio 18-ąją – Latvijos nepriklausomybės dieną;

lapkričio 23-iąją – Lietuvos kariuomenės dieną.“

4. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.3. Šio nutarimo 1.2 papunktyje nurodytomis dienomis ar viešųjų renginių proga Lietuvos valstybės vėliava iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.“

5. Pakeisti 1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.5. Lietuvos valstybės istorinė vėliava iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.“

6. Pripažinti netekusiu galios 1.8 papunktį.

7. Pakeisti 1.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.9. Užsienio valstybių vėliavos iškeliamos laikantis šio nutarimo 1.3 papunktyje nustatyto vėliavų iškėlimo ir nuleidimo laiko. Europos Sąjungos vėliava iškeliama laikantis šio nutarimo 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nustatyto vėliavų iškėlimo ir nuleidimo laiko.“

8. Pripažinti netekusiu galios 1.10 papunktį.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas