LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUNKIŲ LĖTINIŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO LAIKOTARPIU ASMENIUI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 23 d. Nr. V-483

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 111 straipsnio 2 dalimi, Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

1. T v i r t i n u Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių  ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483

 

 

SUNKIŲ LĖTINIŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO LAIKOTARPIU ASMENIUI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS, SĄRAŠAS

 

 

1. Žmogaus imunodeficito viruso liga.

2. Piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai).

3. Cukrinis diabetas.

4. Širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio.

5. Lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu.

6. Lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu.

7. Būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos.

8. Ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai.

9. Ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai.

10. Įgimtas imunodeficitas.

11. Kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas.

 

____________