PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 14 d. Nr. 1-374

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 5 priedo „Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus parinkimo reikalavimai“ 2 lentelę „Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas“:

1. Išdėstau lentelės 8.1 eilutę taip:

„8.1.

lengvieji automobiliai ir automobiliai,

kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui 3

1 vnt.

-

-

-“

 

2. Išdėstau lentelės sutartinius ženklus taip:

1 – privalomas nedegus audeklas;

3 – privaloma turėti gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos.“

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                    Remigijus Baniulis