herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
MERAS

 

POTVARKIS

DĖL IX ŠAUKIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

9 POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2019 m. gruodžio 13 d. Nr. M-82

Joniškis

 

 

1. Š a u k i u IX šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 9 posėdį 2019 m. gruodžio 19 d. 13 val. Joniškyje, Livonijos g. 4.

2. T e i k i u Joniškio rajono savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gerda Petrėnaitė.

2.2. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Etikos komisijos pirmininkas Gintaras Damalakas.

2.3. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Kanceliarijos skyriaus vedėja Rasa Lapukienė.

2.4. Dėl atleidimo nuo 2019 m. žemės mokesčio.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.5. Dėl atleidimo nuo 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.6. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Stefanija Šniukienė.

2.7. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų Joniškio rajono savivaldybėje teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė.

2.8. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ pakeitimo.

Pranešėja – Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Vilija Aleksienė.

2.9. Dėl pritarimo teikti projekto „Valstybinės reikšmės rajoninių kelių objektų, vedančių į teritoriją, kurioje kuriamos darbo vietos, sutvarkymas“ paraišką.

Pranešėja – savivaldybės administracijos direktorė Valė Kulvinskienė.

2.10. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-269 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė.

2.11. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė.

2.12. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.13. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis.

2.14. Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas Julius Laucys.

2.15. Dėl pritarimo Joniškio Švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapijos pastato panaudos sutarčiai.

Pranešėjas – meras Vitalijus Gailius.

2.16. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.

Pranešėjas – meras Vitalijus Gailius.

2.17. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

2.18. Dėl sutikimo perimti uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio vandenys“ nuosavybės teise priklausantį turtą, Joniškio rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pranešėjas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Adomaitis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vitalijus Gailius