LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RINKIMŲ APYGARDOS NR. 34 RINKIMŲ KOMISIJOS

2020 M. SPALIO 28 D.SPRENDIMO NR. 16 PRIEDO

 

2021 m. liepos 1 d. Nr. Sp-182

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narių Lauros Martinaitytės, Andriaus Pukso ir Andriaus Vaišnio 2021 m. birželio 30 d. vertinimo išvadą Nr. 3-91 (1.2) „Dėl Tauragės rinkimų apygardos Nr. 34 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 16 priedo“ bei į tai, kad iš tyrimo metu surinktų įrodymų negalima daryti išvados, kad laikraščio „Tauragės kurjeris“ 2020 m. spalio 20 d. tiražo         Nr. 82 egzemplioriai buvo dalijami nemokamai, nusprendžia:

Konstatuoti, kad nėra pakankamai duomenų, kurių pagrindu galima būtų nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų, reglamentuojančių draudimą papirkti rinkėjus, pažeidimą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                           Jolanta Petkevičienė