Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2019 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 440 „DĖL SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJOS INSTITUCINĖS SUDĖTIES NUSTATYMO IR SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 8 d. Nr. 361

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria :

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 440 „Dėl Sporto projektų komisijos institucinės sudėties nustatymo ir Sporto projektų komisijos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria :“.

2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1Nustatyti šią institucinę Sporto projektų komisijos sudėtį:

1.1.   Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

1.2.   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

1.3.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

1.4.   Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

1.5.   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

1.6.   Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

1.7.   Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovas;

1.8.   Lietuvos kerlingo asociacijos (LKA) atstovas;

1.9.   Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto atstovas;

1.10. Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ atstovas;

1.11. Lietuvos sveikuolių sąjungos atstovas.“

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Sporto projektų komisijos nuostatus:

3.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6.    Komisija vykdo šias funkcijas:

6.1. vertina jai Švietimo mainų paramos fondo (pagal Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytas finansuojamų veiklų sritis) ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (pagal Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytos finansuojamos veiklos sritį) (toliau – atsakinga institucija) pateiktus atrinktus tinkamus finansuoti Sporto rėmimo fondo lėšomis sporto projektus;

6.2. pritaria atsakingos institucijos išvadoms dėl sporto projektų tinkamumo finansuoti vertinimo (toliau – išvados) ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – ministerija) ar Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) įgaliotai institucijai dėl sporto projektų finansavimo;

6.3. nepritaria atsakingos institucijos išvadoms ir teikia motyvuotus siūlymus ministerijai ar ministro įgaliotai institucijai dėl sporto projektų finansavimo.“

3.2. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14.  Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 11 narių.“

3.3. Papildyti nauju 18.3 papunkčiu:

18.3. jis neatitinka Sporto įstatymo 17 straipsnio 8 dalyje nustatyto nepriekaištingos reputacijos reikalavimo;“.

3.4. Buvusius 18.3–18.5 papunkčius laikyti atitinkamai 18.4–18.6 papunkčiais.

3.5. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Pasirašytas posėdžio protokolas perduodamas ministerijai ar ministro įgaliotai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusio posėdžio dienos.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius