LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL ROKIŠKIO RAJONE DALINTŲ VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. Sp-189

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. išvadą Nr. 3-81 (1.2) „Dėl Rokiškio rajone dalintų vienkartinių medicininių apsaugos priemonių“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti 2020 m. gegužės 5 d. laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ publikuoto straipsnio „Medikams išdalintos apsaugos priemonės, pirktos už gyventojų aukas“ politine reklama.

2. Nepripažinti Vidmanto Kanopos 2020 m. balandžio 9 d. Rokiškio rajone vykdytos labdaringos medicininių apsaugos priemonių dalinimo akcijos rinkėjų papirkimu.

3. Nepripažinti Vytauto Vilio 2020 m. balandžio 9 d. Rokiškio rajone vykdytos labdaringos medicininių apsaugos priemonių dalinimo akcijos rinkėjų papirkimu.

4. Nepripažinti Vytauto Vilio 2020 m. balandžio 29 d. Rokiškio rajone vykdytos labdaringos akcijos rinkėjų papirkimu.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė