LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALENTINO BUKAUSKO DOVANŲ TELŠIŲ SENELIŲ GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS ŠV. VELYKŲ PROGA

 

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. Sp-129

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. pažymą Nr. 3-67 (1.2) „Dėl Valentino Bukausko dovanų Telšių senelių globos namų gyventojams šv. Velykų proga“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti, kad Valentinas Bukauskas pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnį, 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu perdavęs dovanas (bandeles ir arbatą) Telšių rajono senelių globos namų gyventojams.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė