LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KASPARO ADOMAIČIO IR KAZIO STARKEVIČIAUS DALYVAVIMO TARPPARLAMENTINĖJE KONFERENCIJOJE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS KLAUSIMAIS

 

2024 m. vasario 14 d. Nr. SV-S-1288

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką Kazį Starkevičių ir Seimo narį Kasparą Adomaitį 2024 m. kovo 16–19 d. dalyvauti Tarpparlamentinėje konferencijoje žiedinės ekonomikos klausimais Briuselyje (Belgijos Karalystė).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Liucija Matusevičiūtė.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo komitetų dalyvavimui pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentiniuose ir Europos Parlamento rengiamuose susitikimuose skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen