Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL YPATINGOS SVARBOS TARPTAUTINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 676

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Ypatingos svarbos tarptautinių renginių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Mindaugas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 676 

 

 

YPATINGOS SVARBOS TARPTAUTINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠAS

 

1Vizitai ir kiti renginiai:

1.1. aukščiausio lygio užsienio delegacijų valstybiniai ir oficialūs vizitai Lietuvos Respublikoje bei aukščiausio lygio Lietuvos Respublikos delegacijų valstybiniai ir oficialūs vizitai užsienyje;

1.2. Lietuvos Respublikos pirmininkavimo tarptautinėse organizacijose renginiai Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

2Parodos ir kultūros renginiai:

2.1. pasaulinės, tarptautinės ir augalininkystės „Expo“ parodos;

2.2. tarptautinė maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės paroda „Žalioji savaitė“;

2.3. Lietuvos kultūros pristatymas užsienyje vykstančiose parodose, knygų mugėse ir kituose renginiuose, kuriais didinamas Lietuvos kultūros matomumas.

 

 

 

––––––––––––––––––––