LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL PRITARIMO SAULIAUS URBANAVIČIAUS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ

 

2018 m. kovo 20 d. Nr. XIII-1035

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 1 dalies 7 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 12 d. dekretą Nr. 1K-1239 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Sauliaus Urbanavičiaus atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pritarti Sauliaus Urbanavičiaus atleidimui iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų, pasibaigus kadencijai.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis