KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 25 d. Nr. T-374

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 17 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos reglamento 169, 170 punktais, atsižvelgdama į Lietuvos socialdemokratų partijos Kelmės skyriaus prezidiumo 2021 m. lapkričio 12 d. teikimą ir į Kelmės rajono savivaldybės tarybos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos 2021 m. lapkričio 15 d. teikimą Kelmės rajono savivaldybės merui dėl narių delegavimo į Kelmės rajono savivaldybės tarybos kolegiją, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ 1 punktu sudarytos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019–2023 metų įgaliojimų laikui Kelmės rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudėtį ir ją išdėstyti taip:

Ildefonsas Petkevičius,

Kęstutis Bilius,

Albertas Brazas,

Dainius Ivoškis,

Emilija Kvietkuvienė,

Reda Mažonavičienė,

Saulius Mockus,

Petras Račkauskas,

Egidijus Ūksas.

2. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Ildefonsas Petkevičius