LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS FARMAKOPĖJOS 10.0 leidimo ĮGYVENDINIMO

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1542/B1-973

Vilnius

 

 

Siekdami įgyvendinti Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo, pataisytos pagal Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo protokolą, ratifikavimo, 1 straipsnio reikalavimus ir Europos Tarybos Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto 2018 m. kovo 21 d. sprendimą AP-CPH (18) 4:

1Pavedame farmacijos produktų gamintojams, medžiagų, naudojamų veterinarinių vaistų gamybai, ir veterinarinių vaistų gamintojams, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriui savo veikloje laikytis kokybės reikalavimų, nurodytų Europos farmakopėjos 10.0 leidime.

2Įpareigojame Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininką ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus vedėją kontroliuoti įsakymo vykdymą.

3Pripažįstame netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-1407/B1-926 „Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo įgyvendinimo“;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V-366/B1-241 „Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.1 priedo įgyvendinimo“;

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. V-738/B1-377 „Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.2 priedo įgyvendinimo“; 

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. V-1411/B1-796 „Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.3 priedo įgyvendinimo“;

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. V-327/ B1-275 „Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.4 priedo įgyvendinimo“;

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. V-328/B1-276 „Dėl Europos farmakopėjos pataisytos bendrosios monografijos „Fermentacijos produktai (1468)“ (angl. Products of fermentation (1468) įgyvendinimo“;

3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-709/B1-481 „Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.5 priedo įgyvendinimo“;

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. V-1221/B1-916 „Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.6 priedo įgyvendinimo“;

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. V-274/B1-145 „Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.7 priedo įgyvendinimo“;

3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V-661/B-1-389 „Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.8 priedo įgyvendinimo“.

4Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga

 

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktorius                                                                                                     Darius Remeika