LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 M. VASARIO 14 D. PASKELBTO STRAIPSNIO „P. URBŠYS: AR MELO KOJOS TRUMPOS?“

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. Sp-61

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. gegužės 12 d. pažymą Nr. 3-44 (1.2) „Dėl 2020 m. vasario 14 d. paskelbto straipsnio „P. Urbšys. Ar melo kojos trumpos?“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad 2020 m. vasario 14 d. straipsnis „P. Urbšys: Ar melo kojos trumpos?“ nėra politinė reklama.

2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą, kad būtų įvertinta būtinybė reglamentuoti, kaip turėtų būti žymima Lietuvos Respublikos Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo 8.8. papunktyje nurodyta Seimo narių skleidžiama informacija.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė