herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. A-643

Joniškis

 

 

          Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktu:

1. Į g a l i o j u  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrą vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas