STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2017 m. balandžio 5 d. Nr. SV6-10

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas:

akredituoju studijų programas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Nora Skaburskienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. SV6-10

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

biomedicinos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612C10003

Biologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2023 m. birželio 30 d.

621C10004

Ichtiologija ir žuvininkystė

Klaipėdos universitetas

2023 m. birželio 30 d.

621C18003

Agroekosistemos

Aleksandro Stulginskio universitetas

2020 m. birželio 30 d.

621C18004

Gamtinių sistemų valdymas

Šiaulių universitetas

2020 m. birželio 30 d.

612C73002

Biochemija

Vytauto Didžiojo universitetas

2020 m. birželio 30 d.

621C90001

Ekologija ir aplinkotyra

Klaipėdos universitetas

2023 m. birželio 30 d.

621D55001

Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

Aleksandro Stulginskio universitetas

2023 m. birželio 30 d.

621D56001

Miestų ir rekreacinė miškininkystė

Aleksandro Stulginskio universitetas

2020 m. birželio 30 d.

 

fizinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612F10001

Chemija

Vilniaus universitetas

2020 m. liepos 1 d.

621F10001

Chemija

Vilniaus universitetas

2023 m. liepos 1 d.

612F10003

Nanomedžiagų chemija

Vilniaus universitetas

2020 m. liepos 1 d.

653F18001

Cheminė analizė

Vilniaus kolegija

2023 m. birželio 30 d.

 

technologijos mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621H70004

Gamybos inžinerija

Kauno technologijos universitetas

2023 m. rugsėjo 1 d.

621H70007

Gamybos inžinerija

Klaipėdos universitetas

2023 m. birželio 30 d.

612H73001

Mechatronika

Kauno technologijos universitetas

2023 m. rugsėjo 1 d.

621H73001

Mechatronika

Kauno technologijos universitetas

2023 m. rugsėjo 1 d.

621H77003

Pramonės inžinerija ir vadyba

Kauno technologijos universitetas

2023 m. rugsėjo 1 d.

612H81002

Chemijos inžinerija

Klaipėdos universitetas

2020 m. birželio 30 d.

621H81003

Naftos technologiniai procesai

Klaipėdos universitetas

2020 m. birželio 30 d.

 

socialinių mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621L20001

Karinė diplomatija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

2020 m. birželio 30 d.

612L20002

Tarptautiniai santykiai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

2020 m. birželio 30 d.

621L20002

Europos studijos

Klaipėdos universitetas

2020 m. birželio 30 d.

612L20003

Politikos mokslai

Klaipėdos universitetas

2020 m. birželio 30 d.

621L20005

Šiuolaikinė Europos politika

Vytauto Didžiojo universitetas

2023 m. birželio 30 d.

612L20007

Viešoji politika

Kauno technologijos universitetas

2023 m. rugsėjo 1 d.

621L20006

Skandinavijos ir Baltijos šalių studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

2023 m. birželio 30 d.

621L20007

Rytų Azijos regiono studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

2023 m. birželio 30 d.

612L20008

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

2023 m. birželio 30 d.

621L22004

Sveikatos politika ir vadyba

Mykolo Romerio universitetas

2023 m. rugpjūčio 31 d.

621L22007

Viešoji politika

Europos humanitarinis universitetas

2023 m. liepos 31 d.

621L22008

Viešoji politika

Kauno technologijos universitetas

2023 m. rugsėjo 1 d.

612L23001

Europos studijos

Kauno technologijos universitetas

2023 m. rugsėjo 1 d.

612N30002

Verslo finansai

Vilniaus universiteto Verslo mokykla

2020 m. liepos 1 d.

653N30004

Finansai

Šiaulių valstybinė kolegija

2020 m. rugpjūčio 31 d.

621N30004

Finansai

Vytauto Didžiojo universitetas

2023 m. birželio 30 d.

621N30005

Finansų valdymas

Mykolo Romerio universitetas

2020 m. rugpjūčio 31 d.

621N30007

Finansų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2023 m. rugpjūčio 31 d.

653N34001

Uosto ir laivybos įmonių finansai

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

2023 m. rugpjūčio 31 d.

628N70001

Regionų plėtra ir valdymas

Šiaulių universitetas

2023 m. birželio 30 d.

621N70006

Viešasis valdymas

Šiaulių universitetas

2023 m. birželio 30 d.

621N70009

Regionų valdysena

Klaipėdos universitetas

2023 m. birželio 30 d.

 

__________________