LIETUVOS RESPUBLIKOS

VETERINARIJOS ĮSTATYMO NR. I-2110 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. kovo 23 d. Nr. XIV-1824

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį  išdėstyti taip:

8 straipsnis. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas ir vyriausiasis veterinaras

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas yra atsakingas ir atskaitingas Vyriausybei ir žemės ūkio ministrui.

3. Lietuvos Respublikos vyriausiasis veterinaras – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo į pareigas priimamas valstybės tarnautojas, atsakingas už veterinarijos politikos įgyvendinimą.

4. Asmuo, priimamas į vyriausiojo veterinaro pareigas, turi turėti veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ir atitikti pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_e4f5521d4a70424980283752f2a54eff_end