Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 14 d. Nr. 111

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

1.1. Pakeisti 2.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), Albanijos Respublikos, Armėnijos Respublikos, Farerų salų, Izraelio Valstybės, Jungtinės Amerikos Valstijų, Jungtinių Arabų Emyratų, Juodkalnijos, Libano Respublikos, Moldovos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Panamos, Sakartvelo, Salvadoro Respublikos, Serbijos Respublikos, Singapūro Respublikos, Šiaurės Makedonijos Respublikos, Taivano, Tailando Karalystės, Tuniso Respublikos, Togo Respublikos, Turkijos Respublikos, Ukrainos, Urugvajaus Rytų Respublikos, Žaliojo Kyšulio Respublikos, valstybių, įtrauktų į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į Europos Sąjungą tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;“.

1.2. Pakeisti 2.3.19.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3.19.2. asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“, „COVID-19 Vaccine Janssen“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“ vakcinos doze;“.

1.3. Pripažinti netekusiais galios 2.3 ir 2.4 papunkčius.

1.4. Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybių keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu) (toliau – vežėjų transportas), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybių ne vežėjų transportu, privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą COVID-19 tyrimo rezultatą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo ar antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą vežėjų transportu, privalo užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo rezultato. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo netaikomi:

2.5.1. asmenims, grįžtantiems ar atvykstantiems iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės);

2.5.2. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

2.5.3. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;

2.5.4. asmenims, turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:

2.5.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (serologinių antikūnų tyrimų rezultatas nepripažįstamas);

2.5.4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad:

2.5.4.2.1. asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų, bet ne daugiau kaip 270 dienų (270 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų), ir asmuo buvo paskiepytas:

2.5.4.2.1.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.5.4.2.1.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.5.4.2.1.3. viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.5.4.2.2. asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“, „COVID-19 Vaccine Janssen“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“ vakcinos doze;

2.5.4.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio nutarimo 2.5.4.1 ar 2.5.4.2 papunktyje;

2.5.5. asmenims iki 16 metų;

2.5.6. oficialių delegacijų nariams;

2.5.7. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, kai dėl jų atvykimo tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į Lietuvos Respubliką).“

1.5. Papildyti 2.7 papunkčiu:

2.7. Užsieniečių, kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal, tranzitas geležinkeliu vykdomas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.“

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.3 ir 1.5 papunkčius, įsigalioja 2022 m. vasario 15 d.

3. Šio nutarimo 1.3 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2022 m. kovo 31 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                     Ingrida Šimonytė

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė