KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JANINOS SAMUŠIENĖS APDOVANOJIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS KELMĖS RAJONUI“

 

2014 m. sausio 29 d. Nr. T-2

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo narės Almos Monkauskaitės 2014-01-09 teikimą, Seimo nario Edvardo Žakario 2014-01-15 rekomendaciją bei Kelmės rajono garbės piliečio vardo ir ženklo ,,Už nuopelnus Kelmės rajonui“ kandidatų atrankos komisijos 2014-01-20 posėdžio protokolą Nr. VK-25, Kelmės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  apdovanoti Janiną Samušienę, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės rajono tarybos pirmininkę, Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ už ilgametę, aktyvią ir nuoširdžią veiklą bei rūpinimąsi Kelmės rajono gyventojais, turinčiais regėjimo negalią.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                     Vaclovas Andrulis