LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL ATLYGINTINAI SKLEISTŲ ĮRAŠŲ SOCIALINIO TINKLO „FACEBOOK“ PASKYROJE „M.G.MAKSIMALIETIS“

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. Sp-126

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 14 straipsnio 1 dalimi, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. balandžio 14 d. pažymą Nr. 3-66(1.2) „Dėl atlygintinai skleistų įrašų socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „M.G.Maksimalietis“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti politine reklama socialinio tinklo „Facebook“ Mariaus Gabrilavičiaus paskyroje „M.G.Maksimalietis“ atlygintinai skelbtus įrašus:

1.1. „Velniai yra tie, kurie naudojasi jaunimo naivumu“ (2020 m. birželio 28 – liepos 3 d.);

1.2. „Žinote, kaip pasitikrinti, ar esate priklausomas nuo alkoholinio narkotiko? (2020 m. birželio 29 – liepos 1 d., liepos 1–6 d., 5–7 d., 8–14 d., 15–20 d.);

1.3. „Ką tik sužinojau, kad į Darbo partiją buvo priimtas leftistinis lobistas“ (2020 m. liepos 22–24 d., 24–30 d.);

1.4. „Taip atrodo LEFTIZMAS / NEOLIBERALIZMAS, diegiamas po laisvės ir liberalizmo vėliavomis“ (2020 m. birželio 23–28 d. ir dar per 11 laiko intervalų, vėliausias skelbtas 2020 m. rugpjūčio 27 – rugsėjo 21 d.);

1.5. „Po šios sorosinės įžeidinėjimų atakos bei DP lyderio atsakymų“ (2020 m. rugsėjo 9–11 d., 12–14 d.);

1.6. „Jeigu vaivorykštinių temoje leftistinių lobistų portalas 15min ką nors vadina melagiu“ (2020 m. rugsėjo 16–18 d., 19–24 d.);

1.7. „Mano giliu įsitikinimu, toksiškiausios visuomenei politinės partijos maitinamos leftistinių lobistų yra šios“ (2020 m. rugsėjo 20–25 d., 24–27 d., 27–29 d., spalio 6 d., spalio 8–10 d.);

1.8. „Nesu Darbo partija oficialus narys“ (2020 m. spalio 4–6 d.);

1.9. „Na štai ir apsinuogino sorošiniai LSDP“ (2020 m. spalio 4–8 d., 8–10 d.);

1.10. „Mano požiūriu TOP 4-ios politinės partijos ištikimiausiai atstovaujančios visuomenės, o ne leftistinių lobistų interesus yra“ (2020 m. spalio 4–10 d.);

1.11. „Šį kartą Darbo partija yra mano pasirinkimas“ (2020 m. spalio 8–10 d.);

1.12. „Aš žinau, ko reikia, kad nedraudžiant vartojimo visuomenėje nustotų formuotis žalingos priklausomybės“ (2020 m. spalio 9–10 d.);

1.13. „Balsavę už TS-LKD, Laisvės Partiją ar Liberalų Sąjūdį neverkite paskui kentėdami žalingų priklausomybių padarinius savo šeimose, tai KARMA...“ (2020 m. spalio 19–26 d.).

2. Pripažinti šio sprendimo 1.1–1.5 ir 1.7–1.13 papunkčiuose nurodytus įrašus paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti, kad šio sprendimo 1.6. papunktyje nurodytas įrašas pažymėtas nesilaikant Politinės reklamos žymėjimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. Sp-58 „Dėl Politinės reklamos žymėjimo aprašo patvirtinimo“, 15 punkto reikalavimų.

4. Pripažinti, kad Marius Gabrilavičius pažeidė:

4.1. Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „M.G.Maksimalietis“ skleisdamas paslėptą politinę reklamą;

4.2. Seimo rinkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalį, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „M.G.Maksimalietis“ 2020 m. spalio 19–26 d., rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu (spalio 24–25 d.), atlygintinai skleisdamas įrašą „Balsavę už TS-LKD, Laisvės Partiją ar Liberalų Sąjūdį neverkite paskui kentėdami žalingų priklausomybių padarinius savo šeimose, tai KARMA...“.

5. Pripažinti šio sprendimo 1.2, 1.8, 1.10 papunkčiuose  nurodytų atlygintinai skelbtų įrašų išlaidas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos išlaidomis (176,48 Eur).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė