LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 6 d. Nr. V- 1389

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu V skyriaus „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“ 5 skirsnio „Demencija (80 %)“ 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.

6.

Memantinum

F00 (G30)

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras ar gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

2. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 11 skirsnio „Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija ir skilvelio ritmo sutrikimai; 80 %)“ 11.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.

7.

Apixabanum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiesiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolijų komplikacijų rizikai, kai gydymas varfarinu yra kontraindikuotinas arba neefektyvus. Gydymas šiuo atveju gali būti skiriamas tik esant 3 ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2 - VASc insulto rizikos vertinimo skalę, kai:

1) 3 ar daugiau mėnesių pacientams nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi kraujo krešėjimo rodiklio (angl. International Normalized Ratio) (toliau – TNS (INR)) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 8 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę) arba

2) per 6 mėn. dvi TNS (INS) vertės mažesnės nei 1,5 arba protrombino laiko terapinių ribų rodiklis (angl. time in therapeutic range) (toliau – TTR) mažesnis nei 65 procentai.

Vaistinius preparatus Apixabanum, Dabigatranum ir Rivaroxabanum 3 pirmus mėnesius skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau – gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.“

 

3. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 11 skirsnio „Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija ir skilvelio ritmo sutrikimai; 80 %)“ 11.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.

8.

Dabigatranum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiesiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolijų komplikacijų rizikai, kai gydymas varfarinu yra kontraindikuotinas arba neefektyvus. Gydymas šiuo atveju gali būti skiriamas tik esant 3 ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2 - VASc insulto rizikos vertinimo skalę, kai:

1) 3 ar daugiau mėnesių pacientams nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi TNS (INR) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 8 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę) arba

2) per 6 mėn. dvi TNS (INR) vertės mažesnės nei 1,5 arba protrombino laiko TTR mažesnis nei 65 procentai.

Vaistinius preparatus Apixabanum, Dabigatranum ir Rivaroxabanum 3 pirmus mėnesius skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau – gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.“

 

4. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 11 skirsnio „Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija ir skilvelio ritmo sutrikimai; 80 %)“ 11.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.

9.

Rivaroxabanum

I48

Skiriamas insulto ir sisteminės embolizacijos profilaktikai suaugusiesiems pacientams, kuriems pasireiškė su vožtuvais nesusijęs prieširdžių virpėjimas, esant didelei tromboembolijų komplikacijų rizikai, kai gydymas varfarinu yra kontraindikuotinas arba neefektyvus. Gydymas šiuo atveju gali būti skiriamas tik esant 3 ir daugiau insulto rizikos balams pagal CHA2DS2 - VASc insulto rizikos vertinimo skalę, kai:

1) 3 ar daugiau mėnesių pacientams nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kai dvi TNS (INR) vertės aukštesnės nei 5 ar viena TNS (INR) vertė aukštesnė nei 8 (išskyrus pirmąją gydymo varfarinu savaitę) arba

2) per 6 mėn. dvi TNS (INR) vertės mažesnės nei 1,5 arba protrombino laiko TTR mažesnis nei 65 procentai.

Vaistinius preparatus Apixabanum, Dabigatranum ir Rivaroxabanum 3 pirmus mėnesius skiria ir išrašo gydytojas kardiologas, vėliau – gydytojas kardiologas, šeimos arba vidaus ligų gydytojas.“

 

5. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 19 skirsnio „Plaučių embolija (80 %)“ 19.4  papunktį ir jį išdėstau taip:

„19.

4.

Rivaroxabanum

I26

Skiriamas, kai gydymas varfarinu yra kontraindikuotinas arba 3 ar daugiau mėnesių pacientams nepavyksta parinkti tinkamos varfarino dozės, kad TNS (INR) rodiklis ne mažiau kaip 70 proc. atliktų tyrimų būtų 2.0 – 3.0. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas ar kardiologas, plaučių arterijos trombinę emboliją patvirtinęs plaučių arterijų kompiuterinės tomografijos, angiografijos arba plaučių scintigrafijos metodu, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ir šeimos gydytojas. Po metų būtina gydytojo kardiologo ar pulmonologo konsultacija dėl tolesnio gydymo poreikio.“

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga