LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS APSKRITIES LIGONINĖS TERITORIJOJE VYKUSIŲ RENGINIŲ VERTINIMO GALIMO RINKĖJŲ PAPIRKIMO POŽIŪRIU

 

2020 m. lapkričio 24 d. Nr. Sp-295

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi ir 50 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. lapkričio 10 d. pažymą Nr. 3-116 (1.2) „Dėl Alytaus apskrities ligoninėje vykusių renginių vertinimo galimo rinkėjų papirkimo požiūriu“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti rinkėjų papirkimu Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės teritorijoje 2020 m. balandžio 26 d. vykusio padėkos medikams renginio ir 2020 m. gegužės 3 d. Motinos dienai skirto aktorių pasirodymo. 

2. Nepripažinti, kad Robertas Šarknickas, politinės kampanijos laikotarpiu du savaitgalius iš eilės (2020 m. balandžio 26 d. ir gegužės 3 d.) aktyviai dalyvaudamas ir pasisakydamas renginiuose Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės teritorijoje, pažeidė Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalies nuostatas dėl rinkimų agitacijos formų, neatitinkančių sąžiningų ir garbingų rinkimų.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė