LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ–KĖDAINIŲ APYGARDOS NR. 42 RINKIMŲ KOMISIJOS

2020 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO (POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 13) „DĖL VIKTORO USPASKICH GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STR. 1 D. NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. Sp-169

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narių Olgos Kilkinovos ir Justo Pankausko 2021 m. birželio 10 d. vertinimo išvadą Nr. 3-84 (1.2) „Dėl Raseinių–Kėdainių apygardos Nr. 42 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 27 d. sprendimo (posėdžio protokolas Nr. 13) „Dėl Viktoro Uspaskich galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“, nusprendžia:

Patvirtinti Raseinių–Kėdainių apygardos Nr. 42 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 27 d. sprendimą (posėdžio protokolas Nr. 13) „Dėl Viktoro Uspaskich galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                           Jolanta Petkevičienė