Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ

PRIPAŽINIMO NETEKUSIais GALIOS

 

2019 m. sausio 16 d. Nr. 30

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 12 d. nutarimą Nr. 880 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis