LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 981 IR 4941 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1546

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 981 straipsniu

Papildyti Kodeksą 981 straipsniu:

981 straipsnis. Darbo ar paslaugų sutarties sudarymas su asmenimis, neatitinkančiais Lietuvos Respublikos sporto įstatyme nustatytų reikalavimų

Teisės dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi ar teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialisto paslaugas neturinčio asmens priėmimas į darbą ar paslaugų sutarties su asmeniu, neturinčiu teisės dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu, sudarymas arba darbo sutarties nenutraukimas su asmeniu, neturinčiu teisės dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, ar paslaugų sutarties nenutraukimas su asmeniu, neturinčiu teisės teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialisto paslaugas,

užtraukia įspėjimą arba baudą darbdaviui fiziniam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt penkių iki septynių šimtų eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 4941 straipsniu

Papildyti Kodeksą 4941 straipsniu:

4941 straipsnis. Lietuvos Respublikos sporto įstatyme nustatytų reikalavimų sporto renginių organizatoriams pažeidimas

Reikalavimų aukšto meistriškumo sporto pratybų, aukšto meistriškumo sporto varžybų, fizinio aktyvumo pratybų ar kitų sporto renginių organizatoriams pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt penkių iki septynių šimtų eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos dėl šio kodekso 80, 981, 2261, 505, 507, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49) policijos – dėl šio kodekso 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2 dalyse, 282, 290, 306, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4 dalyse, 480 straipsnio 1 dalyje, 481, 482, 483, 484, 4841, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 4941, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalyse, 507, 508, 5101, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 538, 539, 540, 541 straipsniuose, 542 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 543, 546, 553 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 95, 96, 97, 98, 981, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 11, 17, 20, 21, 22, 23 dalyse, 454 straipsnio 7 dalyje, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė