Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS JAUNIMO METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 1 d. Nr. 1030

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XIV‑311 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos jaunimo metais“ 2 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos jaunimo metų minėjimo 2022 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms skirtų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai, Nacionalinei jaunimo reikalų koordinatorių asociacijai bei viešajai įstaigai „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras“ – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. savivaldybėms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1030

 

LIETUVOS JAUNIMO METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

 

Eil.

nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

 

I SKYRIUS

VIEŠINIMO IR LEIDYBOS VEIKLOS

1.

Sukurti ir įgyvendinti viešinimo kampaniją, skirtą Lietuvos jaunimo metams paminėti 2022 metais

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas);

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

2021 m. IV ketvirtis–2022 m. IV ketvirtis

2.

Suorganizuoti „Lietuvos jaunimo sostinė 2023-aisiais“ viešinimo ir sklaidos renginius

Jaunimo reikalų departamentas

2022 m. I–IV ketvirčiai

II SKYRIUS

MINĖJIMAI, KONFERENCIJOS, RENGINIAI

3.

Įgyvendinti programą „Stiprūs įvairovėje“, kuri skatina tautinių mažumų jaunimą įsitraukti į pilietinės visuomenės veiklas 

Jaunimo reikalų departamentas;

Viešoji įstaiga „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras“

2022 m. I–IV ketvirčiai

4.

Surengti tyrėjų, atliekančių tyrimus jaunimo politikos srityje, konferenciją, skirtą Lietuvos jaunimo metams paminėti

Jaunimo reikalų departamentas

2022 m. IV ketvirtis

 

5.

Suorganizuoti Lietuvos jaunimo forumą, skirtą Lietuvos jaunimo metams paminėti

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;

Jaunimo reikalų departamentas;

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2022 m. I–III ketvirčiai

6.

Suorganizuoti tarptautinį forumą demokratijos ir laisvės tema, skirtą Lietuvos jaunimo metams paminėti

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

2022 m. II–III ketvirčiai

7.

Dalyvauti Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos 1-ajame pasauliniame jaunimo turizmo aukščiausiojo lygio susitikime (Global Youth Tourism Summit), kuris vyks 2022 m. Italijos Respublikoje

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

2022 m. III ketvirtis

8.

Parengti ir suorganizuoti XVI pasaulio lietuvių jaunimo kongreso kultūrinę dalį Lenkijos Respublikoje

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

 

2022 m. I–III ketvirčiai

 

9.

Suorganizuoti Jaunimo vasaros akademiją, skirtą Lietuvos jaunimo metams paminėti

Palangos miesto savivaldybė

2022 m. II–III ketvirčiai

10.

Parengti atvirųjų jaunimo erdvių įkūrimo programas savivaldybėse, kuriose nėra atviro darbo su jaunimu priemonių

Savivaldybės

2022 m. I–IV ketvirčiai

11.

Parengti ir įgyvendinti renginių ciklą „Keliaujantys jaunimo metai“ (suorganizuoti jaunimo politikos gerųjų istorijų ir pavyzdžių sklaidos renginius (parengti tinklalaides, interviu ir kt.), įvairių galimybių jaunimui pristatymo renginius ir programas, sukurti jaunimo politikos ambasadorių tinklą visose Lietuvos savivaldybėse)

Jaunimo reikalų departamentas;

savivaldybės;

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

2022 m. I–IV ketvirčiai

12.

Suorganizuoti jaunimui skirtą pasaulio lietuvių bėgimą „5 už Lietuvą“

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

2022 m. II–IV ketvirčiai

III SKYRIUS

KULTŪROS SKLAIDOS, EDUKACINĖS IR PAŽINTINĖS VEIKLOS

13.

Suorganizuoti jaunimo mokymus, didinančius jų supratingumą ir toleranciją įvairioms visuomenės grupėms

Jaunimo reikalų departamentas

2022 m. I–IV ketvirčiai

14.

Finansuoti projektus ir iniciatyvas, skatinančias organizacijas didinti jaunimo atstovavimą savivaldos lygmeniu

Jaunimo reikalų departamentas

2022 m. I–IV ketvirčiai

15.

Suorganizuoti susitikimų-diskusijų ciklą su rašytojais, rašančiais jaunimui aktualiomis socialinėmis temomis

Maironio lietuvių literatūros muziejus

2022 m. I–IV ketvirčiai

16.

Parengti  tinklalaides jaunimui „Pokalbiai apie literatūrines patirtis“

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2022 m. I–IV ketvirčiai

17.

Surengti virtualią parodą „Laikinosios sostinės jaunimo organizacijų veiklos fragmentai: nuo valstiečių liaudininkų iki „Geležinio vilko“ sporto sąjungos“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

2022 m. I–IV ketvirčiai

18.

Suorganizuoti kūrybiškumo ir biblioterapijos vasaros stovyklą jaunimui „Kėdes į lauką“

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

2022 m. II–III ketvirčiai

19.

Sukurti jaunimui skirtą platformą „Erdvė reikštis“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

2022 m. II–IV ketvirčiai

20.

Sukurti interaktyvų spektaklį jaunimui „Babelio bokštas“

Nacionalinis Kauno dramos teatras

2022 m. III ketvirtis

IV SKYRIUS

ATMINIMO ĮAMŽINIMO VEIKLOS

21.

Suorganizuoti „Jaunimo parko“ idėjos įgyvendinimą, siekiant įtraukti visas savivaldybes ir kviečiant pasodinti medį, skirtą Lietuvos jaunimo metams paminėti

Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija;

savivaldybės

2022 m. I–IV ketvirčiai

 

––––––––––––––––––––