RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO MARŠRUTU

RADVILIŠKIO ASKAPINĖS

 

2021 m. balandžio      d. Nr. A-      -(8.2)

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į padidėjusius keleivių srautus maršrutu Radviliškio ASKapinės prieš Motinos dieną,

į s a k a u :

1. Vietinio susisiekimo autobusų maršrutu Radviliškio AS–Kapinės keleivius pradėti vežti nuo 2021 m. balandžio 24 d.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Emtra“ direktorių informaciją apie papildomus reisus pakabinti šio maršruto autobusų stotelėse.

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                  Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justė Kriuklienė, tel. (8 422) 69 016, el. p. juste.kriukliene@radviliskis.lt