LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. liepos 15 d. Nr. V-808

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m. birželio 16 d. nutarimus Nr. DT-7/1 ir Nr. DT-7/2,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100%)“ 1.75 papunkčiu:

„1.

75.

Abirateronum

C61

Skiriamas priešinės liaukos (prostatos) piktybiniams navikams gydyti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

2. Papildau IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 9 skirsnį „Hipertenzinės ligos (80 %)“ 9.58 papunkčiu:

„9.

58.

Perindoprilum et Amlodipinum et Indapamidum

I10-I11“

 

 

3. Papildau XI skyriaus „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 1 skirsnį „Lėtinis virusinis C hepatitas (100 %)“ 1.3 papunkčiu:

„1.

3.

Telaprevir

B18.2“

 

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro

pareigas                                                                                                     Vytenis Povilas Andriukaitis