Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 10 d. Nr. 146

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.1. Papildyti 2.1.31.5 papunkčiu:

2.1.31.5. oficialių delegacijų nariams.“

1.2. Pakeisti 2.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.6. Ribojamas keliavimas miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais – tarpmiestiniame ir priemiestiniame transporte leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip vieno metro atstumu, o miesto transporte leidžiama užimti sėdimas ir stovimas vietas, jei tarp asmenų užtikrinamas ne mažesnis kaip vieno metro atstumas.“

1.3. Pakeisti 2.2.2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.2.6. parduotuvėms ir paviljonams (išskyrus paviljonų kompleksus su dengtu stogu, esančius turgavietėse), turintiems tiesioginį įėjimą iš lauko klientams arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės ar paviljono klientai, ir kioskams;“.

1.4. Pakeisti 2.2.31 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.31. Paslaugų, kurios šiuo nutarimu nedraudžiamos, teikimo vietose (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas ir paslaugų, nurodytų šio nutarimo 2.2.61.3, 2.2.9–2.2.11 papunkčiuose, teikimo vietas), kai paslaugos teikimo metu būtinas trumpesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, turi būti užtikrinamas 10 m2, o kai paslaugos teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, – 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui, arba jei patalpos, kurioje teikiama paslauga konkrečiam paslaugos gavėjui, plotas yra mažesnis nei 20 m2, vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“

1.5. Papildyti 2.2.6.4 papunkčiu:

2.2.6.4. baseinų ir pirčių paslaugas, teikiamas kaimo turizmo sodybose ne daugiau kaip vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio nariams, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.“

1.6. Papildyti 2.2.61.3 papunkčiu:

2.2.61.3. lankomi uždarose erdvėse esantys muziejai, galerijos ir kitos ekspozicinės erdvės, užtikrinant lankytojų srauto ribojimą, – didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad vienam lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 m2 ploto.“

1.7. Pakeisti 2.2.9.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.9.21. Akmenės rajono, Alytaus miesto, Birštono, Biržų rajono, Kauno miesto, Kazlų Rūdos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Mažeikių rajono, Pakruojo rajono, Palangos miesto, Panevėžio rajono, Plungės rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių miesto, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Vilkaviškio rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių administracijų pasirinktose ugdymo įstaigose nuo 2021 m. vasario 22 d. iki 2021 m. kovo 31 d. ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, periodiškai jose atliekant pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių namų ūkių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų bandomąjį profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

2. Šio nutarimo 1.1–1.6 papunkčiai įsigalioja 2021 m. kovo 15 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Arūnas Dulkys