LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. V-2273

Vilnius

 

P a k e i č i u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr.  V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 39 punktą išdėstau taip:

39. Pacientams, sirgusiems lengvos formos COVID-19 liga, izoliacija gali būti nutraukta po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei ligos simptomai išnyko ir pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip 24 val., nevartodamas antipiretikų. Jei ligos simptomai išnyko po dešimtos ligos dienos, izoliacija gali būti nutraukta po simptomų išnykimo praėjus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Esant sunkiai COVID-19 ligos formai, paciento izoliaciją galima nutraukti po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei ligos simptomai išnyko ir pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip 24 val., nevartodamas antipiretikų.

Besimptomiams asmenims, kuriems molekuliniu PGR metodu nustatyta COVID-19 liga, izoliacija gali būti nutraukiama po 10 dienų nuo tos dienos, kai pirmą kartą PGR metodu nosiaryklės mėginyje buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas.

SARS-CoV-2 viruso  tyrimai PGR metodu COVID-19 ligos gydymo ir  (ar) stebėjimo metu  nebekartojami, išskyrus atvejus, kai sprendžiama dėl ankstesnio nei rekomenduojama izoliacijos nutraukimo arba  esant išreikštai imunosupresijai.

Pasveikus nuo COVID-19 ligos, 3 mėnesių laikotarpiu nuo pirmųjų COVID-19 ligos simptomų atsiradimo dienos, kartoti SARS-CoV-2 viruso tyrimų PGR metodu nerekomenduojama.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga