LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-317 „DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 7 d. Nr. D1-350

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“:

1.1. papildau 256 punktu:

256

Aukštaitijos nacionalinis parkas

LTIGN0018

Ignalinos r., Utenos r., Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 256 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3130, Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis“ ne mažesniame kaip 56,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 1915 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 53,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 49 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „5130, Kadagynai“ ne mažesniame kaip 2,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 6,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 10,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,25 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 21,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 18,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 14,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 39 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte“ ne mažesniame kaip 4,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7230, Šarmingos žemapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,15 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 3118 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1144 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 5,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 121,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 6,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 7,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ ne mažesniame kaip 9,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 495 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 125,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 475 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 33,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 31,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91T0, Kerpiniai pušynai“ ne mažesniame kaip 14,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91T0, Kerpiniai pušynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 17,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 32 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę Šneiderio kirmvabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 165,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami Šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami auksuotosios šaškytės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 1,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami auksuotosios šaškytės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 13,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 126,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 8,9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2940 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kūdriniui pelėausiui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2085 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kūdrinio pelėausio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę Manerheimo grybinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 116,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami Manerheimo grybinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 17 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti ovaliajai geldutei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 0,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ovaliosios geldutės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę paprastajam kirtikliui tinkamoms buveinėms Dringio ir Lūšių ežeruose, kur paprastojo kirtiklio individų tankumas ne mažesnis kaip 15 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačialapės klumpaitės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2,9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,05 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami žvilgančiosios riestūnės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pelkinei uolaskėlei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pelkinės uolaskėlės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę pelkinei uolaskėlei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pelkinės uolaskėlės individų.

 

1.2. papildau 257 punktu:

257

Balsio ežeras

LTLAZ0016

Lazdijų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 257 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 32,5 ha plote.

 

1.3. papildau 258 punktu:

258

Kauno marios

LTKAU0007

Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 258 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 5,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „5130, Kadagynai“ ne mažesniame kaip 4,7 ha plote.

 

 

 

,

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 4,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 35 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 3,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 3,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 28,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos buklę buveinei „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ ne mažesniame kaip 10,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 10,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 3,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 9,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 29,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ ne mažesniame kaip 13,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 14,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 61,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 27,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 80,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 4,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 8,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 3,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami auksuotosios šaškytės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 62 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 5385 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kūdriniam pelėausiui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 5385 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kūdrinio pelėausio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę niūriaspalviui auksavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 26,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę niūriaspalviui auksavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 33,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kartuolei tinkamai buveinei, kur kartuolės individų tankumas ne mažesnis kaip 2 ind. / 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę salačiui tinkamai buveinei, kur salačio individų tankumas ne mažesnis kaip 10 ind. / ha.

 

1.4. papildau 259 punktu:

259

Lavoriškių miškas

LTVIN0034

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 259 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 319,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 96 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 118 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 32,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 4,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 21,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 3,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91T0, Kerpiniai pušynai“ ne mažesniame kaip 2,8 ha plote.

 

1.5. papildau 260 punktu:

260

Liūnelio ežeras ir jo apyežerės

LTLAZ0019

Lazdijų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 260 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 5,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „5130, Kadagynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 7,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plikažiedžiui linlapiui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,02 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plikažiedžio linlapio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plikažiedžiui linlapiui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,06 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plikažiedžio linlapio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačialapės klumpaitės individai.

 

1.6. papildau 261 punktu:

261

Balbieriškio atodanga

LTPRI0007

Prienų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 261 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 6,2 ha plote.

 

1.7. papildau 262 punktu:

262

Metelių regioninis parkas

LTLAZ0010

Alytaus r., Lazdijų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 262 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 4140 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 0,07 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 35,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 5,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 10,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 15,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 9,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 432 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 108,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 426 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 7,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 577 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 16,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 215 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 11,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę paprastajam kirtikliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 325 ha plote, kuriame paprastųjų kirtiklių tankumas būtų ne mažesnis kaip 15 ind. /100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę baliniam vėžliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 30,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami balinio vėžlio individai ir kiaušinių dėtys.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę baliniam vėžliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 7,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami balinio vėžlio individų ir kiaušinių dėtys.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 4,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 6,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kūdriniam pelėausiui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 4393 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kūdrinio pelėausio individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti niūriaspalviui auksavabaliui tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 1,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama niūriaspalvio auksavabalio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 13,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 11,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama skiauterėtojo tritono individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę mažajai suktenei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 27,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami mažosios suktenės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę mažajai suktenei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,01 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama mažosios suktenės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pūstajai suktenei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pūstosios suktenės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę pūstajai suktenei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,01 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama pūstosios suktenės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 6,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama žvilgančiosios riestūnės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plikažiedžiui linlapiui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plikažiedžio linlapio individai.

 

1.8. papildau 263 punktu:

263

Varputėnų miškas

LTSIA0006

Šiaulių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 263 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9060, Spygliuočių miškai ant ozų“ ne mažesniame kaip 8,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę vėjalandei šilagėlei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 50 žydinčių vėjalandės šilagėlės individų.

 

1.9. papildau 264 punktu:

264

Stakų miškas

LTSAL0003

Šalčininkų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 264 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 7,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 39 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 84,5 ha plote.

 

1.10. papildau 265 punktu:

265

Snaigyno ežeras

LTLAZ0033

Lazdijų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 265 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 129 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 24,5 ha plote.

 

1.11. papildau 266 punktu:

266

Nemuno slėnio skroblynai nuo Kriukų iki Gelgaudiškio

LTSAK0001

Šakių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 266 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 6,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 13,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 4,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 13,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 245 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 106,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 15,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91F0, Paupių guobynai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 51 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.12. papildau 267 punktu:

267

Siponių atodanga

LTBRS0001

Birštono

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 267 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

1.13. papildau 268 punktu:

268

Škėvonių atodanga

LTBRS0002

Birštono

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 268 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

1.14. papildau 269 punktu:

269

Tartoko pelkė

LTPRI0004

Prienų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 269 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 19,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 6,9 ha plote.

 

1.15. papildau 270 punktu:

270

Sabališkių miškas

LTALY0006

Alytaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 270 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 56,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 15,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 17,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

1.16. papildau 271 punktu:

271

Spindžiaus miškas

LTTRA0007

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 271 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 5,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ ne mažesniame kaip 0,02 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 6,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 278,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 16,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9060, Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų“ ne mažesniame kaip 6,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 11,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 10,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama plačialapės klumpaitės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,05 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama žvilgančiosios riestūnės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę vėjalandei šilagėlei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama vėjalandės šilagėlės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti vėjalandei šilagėlei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 3,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama vėjalandės šilagėlės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 85,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 21,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama skiauterėtojo tritono individų.

 

1.17. papildau 272 punktu:

272

Nemuno kilpos

LTPRI0010

Alytaus r., Birštono sav., Prienų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 272 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3270, Dumblingos upių pakrantės“ ne mažesniame kaip 15,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kartuolei tinkamai buveinei, kur kartuolės individų tankumas ne mažesnis kaip 5 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę paprastajam kirtikliui tinkamai buveinei, kur paprastojo kirtiklio individų tankumas ne mažesnis kaip 5 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę salačiui tinkamai buveinei, kur salačio individų tankumas ne mažesnis kaip 20 ind./ ha.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1342 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pleištinei skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1342 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės individai.

 

1.18. papildau 273 punktu:

273

Prienų šilas

LTPRI0013

Prienų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 273 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 241 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 37,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 24 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

1.19. papildau 274 punktu:

274

Tadarinės ir Vištytgirio miškai

LTVIK0005

Vilkaviškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 274 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 5,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 6,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 86,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 30,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 43,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 382 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 19,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 233 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 54,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 4,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti didžiajam auksinukui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 16,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

1.20. papildau 275 punktu:

275

Pagraman-čio regioninis parkas

LTTAU0008

Tauragės r., Šilalės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 275 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ ne mažesniame kaip 4,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 4,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 5,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 77,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 47,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 11,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 9,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 82,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 42 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 7,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 161,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 3,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažiau kaip 3 kartografuotuose taškuose.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažiau kaip 1 kartografuotame taške.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ ne mažiau kaip 1 kartografuotame taške.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 2,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 65,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 143,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 52,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 20,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 15,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 33 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 37,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 3,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 6,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 90,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 35,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 319,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 125,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 155 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 91,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 4,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 184 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 94,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 4,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę baltamargei šaškytei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 1,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 368 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kraujalakiniui melsviui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kraujalakinio melsvio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę kraujalakiniui melsviui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 1,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama kraujalakinio melsvio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 86 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau 100 ovaliosios geldutės individų.

 

1.21. papildau 256 priedu (pridedama);

1.22. papildau 257 priedu (pridedama);

1.23. papildau 258 priedu (pridedama);

1.24. papildau 259 priedu (pridedama);

1.25. papildau 260 priedu (pridedama);

1.26. papildau 261 priedu (pridedama);

1.27. papildau 262 priedu (pridedama);

1.28. papildau 263 priedu (pridedama);

1.29. papildau 264 priedu (pridedama);

1.30. papildau 265 priedu (pridedama);

1.31. papildau 266 priedu (pridedama);

1.32. papildau 267 priedu (pridedama);

1.33. papildau 268 priedu (pridedama);

1.34. papildau 269 priedu (pridedama);

1.35. papildau 270 priedu (pridedama);

1.36. papildau 271 priedu (pridedama);

1.37. papildau 272 priedu (pridedama);

1.38. papildau 273 priedu (pridedama);

1.39. papildau 274 priedu (pridedama);

1.40. papildau 275 priedu (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo Natura 2000 standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas