LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.73 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 6.4311 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XII-1851 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. spalio 15 d. Nr. XII-1961

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Kodekso papildymas 6.4311 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6.4311 straipsniu:

6.4311 straipsnis. Motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartis

Motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie motorinę transporto priemonę, kurią pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui. Pardavėjas pirkimo–pardavimo sutartyje privalo pirkėjui nurodyti (deklaruoti) ridos duomenis, visus eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta per laikotarpį, kurį pardavėjas yra motorinės transporto priemonės savininkas, taip pat visus jam žinomus eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta. Privalomų pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė