LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONE DALINTŲ VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ KAUKIŲ

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. Sp-85

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. birželio 16 d. pažymą Nr. 3-52 (1.2) „Dėl Šilalės rajone dalintų vienkartinių medicininių kaukių“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti Tado Bartkaus ir Petro Dargio 2020 m. kovo 30 d. – 2020 m. balandžio 5 d. Šilalės rajone vykdytos labdaringos vienkartinių kaukių dalinimo akcijos rinkėjų papirkimu.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė