Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1206 „DĖL VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO, VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJOS BAZINIO DYDŽIO, MAKSIMALIOS NEPERSKAIČIUOTOS PENSIJOS DYDŽIO IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. 1275

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO, EINAMŲJŲ 2017 METŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ DYDŽIO, VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJOS BAZINIO DYDŽIO, MAKSIMALIOS NEPERSKAIČIUOTOS PENSIJOS DYDŽIO, ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO, TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDŽIO IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, 36 straipsnio 2 dalimi ir 52 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti:

1. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį – 120 eurų;

2. einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydį – 476 eurai;

3. valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinį dydį – 21 euras;

4. maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydį – 263 eurai;

5. šalpos pensijų bazės dydį – 112 eurų;

6. tikslinių kompensacijų bazės dydį – 112 eurų;

7. valstybinių pensijų bazės dydį – 58 eurai.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis