http://195.182.91.250/tais/tmp/0cfff31e5e8ee97e4a4458c24ed52f60/content_files/image001.jpg

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo SPECIALIOSIOS 20172020 METŲ PROGRAMOS 2019 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T-65

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsniu, 63 straipsnio 5 punktu, 69 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 8 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-54 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 20172020 metų programos 2019 metų įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT) Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-65

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 20172020 METŲ PROGRAMOS 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

PROGRAMOS PAJAMOS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

-

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

14 872

3.

Lėšų likutis 2019-01-01

5316

Iš viso:

20 188

 

II SKYRIUS

2019 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Priemonės

Lėšos, eurais

Lėšų šaltinis

Vykdytojai

1.                                     1

Vandens tiekimo ir kokybės gerinimo dalinis finansavimas

10 000

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

UAB „Kelmės vanduo“

2.                                      

Paplūdimių smėlio mėginių tyrimų finansavimas

500,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Visuomenės sveikatos biuras

3.                                     2

Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų tyrimas dėl dantų fluorozės

400,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Visuomenės sveikatos biuras

4.                                      

Projektų finansavimas

7 188,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Bendruomenės sveikatos taryba

5.                                      

Pedikuliozės prevencija

300,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Socialinių paslaugų centras

6.                                      

Tuberkuliozės prevencija

400,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Socialinių paslaugų centras

7.                                      

Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos finansavimas

1 400,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Visuomenės sveikatos biuras

 

Iš viso išlaidų 2019 metais

20 188

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

 

_____________________