herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo

 

2019 m. gegužės 6 d. Nr. A-435

Joniškis

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-262 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 punktu ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sprendimą (2019 m. balandžio 29 d. protokolas Nr. 3):

            1. S k i r i u nevyriausybinių organizacijų projektams 6000 Eur iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 13 programos ,,Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“ 01 02 04 priemonės ,,Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas“:

            1.1. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos projektui ,,Dalyvavimas respublikiniame renginyje“ 350 Eur;  

            1.2. Skaistgirio moterų draugijos „Versmė“ projektui „Minime Lietuvos valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną“ 500 Eur;

            1.3. Žagarės bendruomenės „Veidė“ projektui „Amatai ir tradicijos bendruomeniškumo stiprinimui“ 500 Eur;

            1.4. Joniškio miesto vietos veiklos grupės projektui „Bendradarbiavimo stiprinimas“
315 Eur; 

            1.5. Asociacijos „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ projektui „Bendruomeninės veiklos tobulinimas“ 500 Eur; 

            1.6. Pošupių kaimo bendruomenės projektui „Tradicinė Pošupių kaimo bendruomenės „Sūrių šventė 2019“ 450 Eur; 

            1.7. Stungių kaimo bendruomenės projektui „Per meną į žmonių širdis“ 490 Eur; 

            1.8. Skaistgirio miestelio bendruomenės projektui „Pažinkime Žemaitijos kraštą“ 500 Eur; 

            1.9. Kepalių kaimo bendruomenės „Ašvinė“ projektui „Kepalių teatras švenčia dešimtmetį“ 450 Eur; 

            1.10. Stupurų kaimo bendruomenės projektui „Sielos harmonija – sveikas žmogus“ 420 Eur; 

            1.11. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Joniškio rajono bendrijos projektui „Mums – 20, Žemaitijai – 800“ 455 Eur; 

            1.12. Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ projektui „Vasaros šventė „Vasaros žaidynės“ 500 Eur; 

            1.13. Joniškio kunigaikščio Vykinto žemaičių kultūros draugijos projektui „Kultūriniai tiltai. „Žemaitijai – 800“ 200 Eur; 

            1.14. Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ projektui „Kūrybiškai bendradarbiaudami daugiakultūrinėje aplinkoje, skatinsime bendruomenių veiklos plėtrą“ 370 Eur.

2. S u d a r a u rezervinį projektų, kuriems neužteko lėšų, sąrašą:

2.1. Joniškio literatų klubo „Audruvė“ projektui „Vietovardžių atsivėrimai“ 402 Eur;

2.2. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Joniškio viltis“ projektui „Aš noriu tai išmokti“ 250 Eur.

 

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė