LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIKRAŠČIUOSE „UTENOS APSKRITIES ŽINIOS“ IR „UTENIS“ PUBLIKUOTŲ POLITIKŲ SVEIKINIMŲ

 

2020 m. birželio 3 d. Nr. Sp-80

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktais ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. gegužės 28 d. pažymą Nr. 3-50 (1.2) „Dėl laikraščiuose „Utenos apskrities žinios“ ir „Utenis“ publikuotų politikų sveikinimų(pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti iki politinės kampanijos pradžios 2020 m. vasario 15 d. ir kovo 7 d. laikraščiuose „Utenos apskrities žinios“ ir „Utenis“ publikuotų sveikinimų politine reklama:

1.1. 2020 m. vasario 15 d. ir kovo 7 d. laikraščiuose „Utenos apskrities žinios“ ir „Utenis“ publikuotų Seimo nario Edmundo Pupinio sveikinimų;

1.2. 2020 m. vasario 15 d. ir kovo 7 d. laikraščiuose „Utenos apskrities žinios“ ir „Utenis“ publikuotų Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino sveikinimų;

1.3. 2020 m. vasario 15 d. ir kovo 7 d. laikraštyje „Utenis“ publikuotų Seimo nario Lauro Stacevičiaus sveikinimų;

1.4. 2020 m. kovo 7 d. laikraštyje „Utenis“ publikuoto Utenos rajono savivaldybės tarybos nario Mindaugo Ramelio sveikinimo;

1.5. 2020 m. kovo 7 d. laikraštyje „Utenis“ publikuoto Utenos rajono savivaldybės tarybos narės Eglės Zarankaitės sveikinimo.

2. Nepripažinti politinės kampanijos laikotarpiu 2020 m. balandžio 11 d. ir balandžio 30 d. laikraščiuose „Utenos apskrities žinios“ ir „Utenis“ publikuotų politikų sveikinimų politine reklama:

2.1. 2020 m. balandžio 11 d. laikraštyje „Utenis“, balandžio 30 d. laikraščiuose „Utenos apskrities žinios“ ir „Utenis“ publikuotų Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino sveikinimų;

2.2. 2020 m. balandžio 11 d. laikraštyje „Utenis“ publikuoto Utenos rajono savivaldybės tarybos narės Eglės Zarankaitės sveikinimo;

2.3. 2020 m. balandžio 11 d. laikraštyje „Utenis“ publikuoto Seimo nario Edmundo Pupinio sveikinimo.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė