LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GRUODŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. V-3007 „DĖL PACIENTŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), TOLIMESNIO SIMPTOMINIO GYDYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-3055

Vilnius

 

Pakeičiu Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimą Nr. V-3007 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo“:

1.   Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigas, nurodytas šio sprendimo priede (toliau – Reabilitacijos įstaiga), šio sprendimo priede nustatyta eilės pagal prioritetą tvarka po aktyvaus gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) tolimesniam simptominiam gydymui priimti pacientus, sergančius COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), jeigu jiems nereikia deguonies terapijos. Šiame papunktyje nurodyti pacientai į šio sprendimo priede nurodytas Reabilitacijos įstaigas, pažymėtas 1 numeriu pagal prioritetą, perkeliami atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra arčiausiai ASPĮ, iš kurios perkeliamas pacientas;“

2.   Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos  ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d.

sprendimo Nr. V-3007

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos  ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 30 d.

sprendimo Nr. V-3055 redakcija)

priedas

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS PACIENTAMS, SERGANTIEMS COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

pagal

prioritetą

Sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, ir jų lovų, skirtų pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skaičius

 

Kontaktinis

asmuo

Telefono Nr.,

elektroninio pašto adresas

1.

 

VšĮ Abromiškių reabilitacinė

ligoninė

(ne mažiau kaip 100 lovų)

Rasa Rukauskienė

Vitalijus Glamba

+370 603 32914 (registracija)

+370698 43391

info@abromiskes.lt

vglamba@abromiskes.lt

VšĮ Palangos reabilitacijos

ligoninė

(ne mažiau kaip 70 lovų)

Judita Darantienė

Romantė

Aleknavičienė

+370 460 41293 (registracija)

+370 460 41290

palanga@prl.lt

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas Likėnų reabilitacijos ligoninė

(ne mažiau kaip 35 lovos)

Laima Sakalauskienė

+370 45 507237

2.

AB „Eglės“ sanatorija (Druskininkai)

(ne mažiau kaip 270 lovų)

Arvydas Balčius

+370 686 71886

arvydas.balcius@sanatorija.lt;

+370 692 43732 (registracija)

3.

VšĮ „Tulpė“

(ne mažiau kaip 40 lovų)

Nijolė Akelaitienė

Liucija Patinskienė

 

+370 687 26745 (registracija)

+370 687 45011

tulpessanatorija@gmail.com

4.

AB „Versmė“

(ne mažiau kaip 50 lovų)

Rasa Noreikienė

 

+370 675 10610

versme@versme.com

5.

UAB „Palangos žvorūnė“

(ne mažiau kaip 160 lovų)

Jovita Jočienė

 

Domas Dargis

 

+370 614 54459 (registracija)

vyr.gydytojas@gradiali.com sanatorija@gradiali.com

+370 682 17198

6.

UAB „Palangos Linas“

(ne mažiau kaip 50 lovų)

Silvija Švickuvienė

 

Algirdas Jonaitis

+370 699 30114 (registracija)

administracija@palangoslinas.lt

+370 698 26171

7.

UAB „Draugystės sanatorija“

(ne mažiau kaip 70 lovų)

Virmantas

Rinkevičius

 

Violeta Kaubrienė

+370 620 11235 (registracija)

Virmantas.rinkevicius@draugyste.lt

+370 685 79197

8.

UAB ,,Upa MCT“

(ne mažiau kaip 40 lovų)

Rimantas Černauskas

 

+370 620 62511

director@upa.lt

reabilitacija@upa.lt (registracija)

9.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“

(ne mažiau kaip 50 lovų)

Saulius Deveikis

 

+370 630 04431

administracija@palangosgintaras.lt

 

_____________________________