LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIŲ SAVIVALDYBIŲ (apygardų) IR APYLINKIŲ RINKIMŲ KOMISIJOSE PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 27 d. Nr. Sp-153

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 23 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 9 punktu, nusprendžia:

Patvirtinti Darbo laiko apskaitos žiniaraščių savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų komisijose pildymo ir pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė

Laura Matjošaitytė