LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS METAIS

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. XIII-862

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais bus minimos Lietuvos katalikių moterų sąjungos įkūrimo 100-osios metinės;

pabrėždamas Lietuvos katalikių moterų sąjungos, įkurtos 1918 metais Lietuvos valstybėje ir atkurtos po 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje, svarbą bei jos aktyvią veiklą išeivijoje, skatinant ir palaikant tautos laisvės troškimą sovietų okupacijos metais;

suvokdamas Lietuvos katalikių moterų sąjungos per 100 metų nuveiktų darbų reikšmę ir ypač vertindamas šios organizacijos iki šiol plėtojamą kilnią veiklą siekiant Lietuvos valstybės ir žmonių gerovės;

siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę organizaciją ir jos nares, nutaria:

1 straipsnis.

Paskelbti 2018 metus Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2018 m. vasario 1 d. parengti ir patvirtinti Lietuvos katalikių moterų sąjungos metų programą;

2) 2018 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Lietuvos katalikių moterų sąjungos metų programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis