Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PAVEDIMO VYKDYTI NACIONALINĖS PLĖTROS ĮSTAIGOS VEIKLĄ

 

2018 m. spalio 17 d. Nr. 1046

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pavesti vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą šioms finansų įstaigoms:

1uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ – smulkiojo ir vidutinio verslo ir ūkio subjektų veiklos pradžios, vykdymo ir plėtros srityse, įskaitant inovacijas;

2uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai – urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios arba viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos vartojimo efektyvumo skatinimo srityse;

3uždarajai akcinei bendrovei Žemės ūkio paskolų garantijų fondui – žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka