LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 19 D. NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2014 m. spalio 13 d. Nr. A1-484

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo:

1.1. Pakeičiu 2 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės – techninės pagalbos priemonės (išskyrus aktyvaus tipo vežimėlius, neįgaliojo vežimėlius, skirtus tetraplegikui, elektrinius vežimėlius, skuterius, nešiojamuosius elektroninius užrašymo įtaisus Brailio rašto naudotojams, uždarąsias televizijos sistemas, nešiojamuosius elektroninius vaizdo didinimo įtaisus, didinimo programinę įrangą bei FM sistemas), kainuojančios daugiau kaip 725 eurus.“

1.2. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu, kojomis minamą triratį ar keturratį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

40.1. 43 eurų įmoką už rankomis reguliuojamą lovą;

40.2. 72 eurų įmoką už automatiškai reguliuojamą lovą;

40.3. 10 procentų naujo kojomis minamo triračio ar keturračio kainos ar grąžintos likutinės vertės.“

1.3. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

45.1. 15 eurų už rankomis reguliuojamą lovą;

45.2. 29 eurus už automatiškai reguliuojamą lovą.“

1.4. Pakeičiu 451 punktą ir jį išdėstau taip:

451. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.“

1.5. Pakeičiu 464 punktą ir jį išdėstau taip:

464. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą naktipuodžio kėdutę, išskyrus gautą paramos būdu, ar vaikštynę su staliuku, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

464.1. 6 eurų įmoką už naktipuodžio kėdutę;

464.2. 9 eurų įmoką už vaikštynę su staliuku.“

1.6. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Asmuo turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją:

48.1. čiužinio praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 44 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

48.2. skuterio – vieną kartą per 6 metus iki 290 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

1.7. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Asmuo turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją:

64.1. monokuliaro – vieną kartą per 5 metus faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 58 eurus;

64.2. nešiojamojo elektroninio vaizdo didinimo įtaiso – vieną kartą per 8 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 290 eurų;

64.3. uždarosios televizijos sistemos – vieną kartą per 8 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 1448 eurus;

64.4. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) – vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.5. kūno termometro (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 15 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.6. rankinio laikrodžio (kalbančio) – vieną kartą per 3 metus iki 15 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.7. stalinio laikrodžio (kalbančio) – vieną kartą per 3 metus iki 15 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.8. virtuvės svarstyklių (kalbančių) – vieną kartą per 5 metus iki 49 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.9. elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 44 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.10. laidinio telefono (kalbančio) – vieną kartą per 10 metų iki 58 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.11. elektroninio orientavimo prietaiso – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.12. kraujospūdžio matuoklio (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 35 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.13. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos – vieną kartą per 4 metus iki 116 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.14. spalvų matuoklio (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 35 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

1.8. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Asmuo turi teisę gauti judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) ar planšetinio kompiuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

1.9. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Asmuo turi teisę gauti naujos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją per įmonę:

76.1. aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per 5 metus iki 1216 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

76.2. neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, – vieną kartą per 5 metus iki 1216 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

76.3. palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus iki 869 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

76.4. nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams vieną kartą per 10 metų 90 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 1448 eurus;

76.5. didinimo programinės įrangos – vieną kartą per 7 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 290 eurų;

76.6. ekrano skaitymo programinės įrangos – vieną kartą per 7 metus 90 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurus;

76.7. kalbos sintezatoriaus – vieną kartą per 7 metus iki 145 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

76.8. vidinio ryšio (FM) sistema – vieną kartą per 5 metus iki 724 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                           Algimanta Pabedinskienė