LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SĖLOS VAKARINĖS APYGARDOS NR. 48 RINKIMŲ KOMISIJOS

2020 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO „DĖL LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ

PARTIJOS GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO

51 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2021 m. gegužės 21 d. Nr. Sp-156

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nario Maksimo Reznikovo 2021 m. vasario 25 d. vertinimo išvadą Nr. 3-81 (1.2) „Dėl Sėlos vakarinės apygardos Nr. 48 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 19 d. sprendimo „Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo, nusprendžia:

Patvirtinti Sėlos vakarinės apygardos Nr. 48 rinkimų komisijos 2020 m. spalio 19 d. posėdžio protokolo Nr. S-7 sprendimą „Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                           Laura Matjošaitytė