Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. SPALIO 7 D. NUTARIMO NR. 1088DĖL PERIODINIŲ LEIDINIŲ PRISTATYMO KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PRENUMERATORIAMS PASLAUGOS TARIFŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ IR PERIODINIŲ LEIDINIŲ PRISTATYMO KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PRENUMERATORIAMS PASLAUGOS 20212023 METAMS DIDŽIAUSIŲ TARIFŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. gruodžio 15 d. Nr. 1098

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2021–2023 metams didžiausių tarifų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1088 „Dėl periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų nustatymo kriterijų ir Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2021–2023 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                     Ingrida Šimonytė

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                    Marius Skuodis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1088

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1098

redakcija)

 

 

 

 

PERIODINIŲ LEIDINIŲ PRISTATYMO KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PRENUMERATORIAMS PASLAUGOS 2021–2023 METAMS DIDŽIAUSIŲ TARIFŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Periodinio leidinio pristatymo paslaugos didžiausio tarifo

sudedamosios dalys

Periodinio leidinio pristatymo paslaugos didžiausias tarifas be pridėtinės vertės mokesčio, eurais

1.

Už kiekvieną periodinio leidinio vienetą

0,05

2.

Už periodinio leidinio svorį (100 g):

 

2.1.

kai periodinis leidinys iš leidėjo priimamas universaliosios pašto paslaugos teikėjo logistikos centre:

 

2.1.1.

iki 60 g

0,03

2.1.2.

virš 60 g

0,04

2.2.

kai periodinis leidinys iš leidėjo priimamas universaliosios pašto paslaugos teikėjo skirstymo centre ir (ar) pašto skyriuje:

 

2.2.1.

iki 60 g

0,02

2.2.2.

virš 60 g

0,03

_________________