herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL APSAUGOS NUO COVID-19 priemonių taikymo JONIŠKIO rajono savivaldybės administracijoje

 

2020 m. rugpjūčio 4 d. Nr. A-749

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. V-1726 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo“, siekdama užtikrinti sklandų administracijos ir jos teritorinių padalinių darbą, atsižvelgdama į griežtinama apsaugos priemonių nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sąlygas:

1. P a v e d u:

1.1. Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyriui:

1.1.1. prie visų įėjimų į Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) pastatą įrengti informaciją:

1.1.1.1. apie klientų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

1.1.1.2. kad savivaldybės pastate aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys klientai;

1.1.1.3. kad savivaldybės pastate neaptarnaujami klientai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.1.2. užtikrinti, kad padalinių vadovai būtų aprūpinti kūno temperatūrą matuojančiais prietaisais;

1.1.3. ne rečiau kaip 2 kartus per dieną organizuoti administracijos bendro naudojimo patalpų, laiptinių, kabinetų durų rankenų, laiptų turėklų dezinfekciją, vėdinimą;

1.1.4. užtikrinti savivaldybės darbuotojams, dirbantiems savo darbo vietose, asmenines nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, bendro naudojimo patalpose prieinamą dezinfekavimo skystį, nuolatinį jo papildymą;

1.1.5. darbo vietas, kur tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų yra mažesnis kaip 1 metro atstumas, (o tarp darbuotojo ir kliento – 2 metrų), atskirti pertvaromis.

1.2. seniūnams:

1.2.1. prie visų įėjimų į seniūnijos pastatą įrengti informaciją:

1.2.1.1. apie klientų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

1.2.1.2. kad seniūnijos pastate aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys klientai;

1.2.1.3. kad seniūnijos pastate neaptarnaujami klientai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

 

 

1.2.1.4. ne rečiau kaip 2 kartus per dieną organizuoti seniūnijos bendro naudojimo patalpų, laiptinių, kabinetų durų rankenų, laiptų turėklų dezinfekciją, vėdinimą.

1.3. padalinių vadovams:

1.3.1. užtikrinti, jog jų vadovaujamų padalinių darbuotojai dirbtų savo darbo vietose, darbo reikalus su kitų padalinių darbuotojais spręstų ne tiesiogiai kontaktuodami, o telefonu, elektroniniu paštu ar per Dokumentų valdymo sistemą;

1.3.2. su darbuotojais aptarti jų veiksmus sunegalavus (esant ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) simptomams);

1.3.3. kontroliuoti, kad kiekvienas padalinio darbuotojas matuotųsi kūno temperatūrą 1 kartą per darbo dieną.

1.4. Savivaldybės administracijos darbuotojams:

1.4.1. siekiant užtikrinti visų darbuotojų saugą ir sveikatą, kiekvienam administracijos darbuotojui nurodau matuotis kūno temperatūrą 1 kartą per darbo dieną

1.4.2. aptarnaujant įstaigos klientus išlaikyti ne mažesnį nei 1 metro atstumą, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Reikalauti, jog tokias priemones naudotų ir klientai, klientams nenaudojant šių priemonių, jų neaptarnauti;

1.4.3. dirbti savo darbo vietoje, darbo reikalus su kitų padalinių darbuotojais spręsti ne tiesiogiai kontaktuojant, o telefonu, elektroniniu paštu ar per Dokumentų valdymo sistemą;

1.4.4. organizuojant  posėdžius, pasitarimus ar kt. susirinkimus išlaikyti saugų atstumą, visiems jų dalyviams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

1.4.5. ne rečiau kaip kas valandą vėdinti darbo patalpą;

1.4.6. sunegalavus (esant ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) simptomams):

1.4.6.1. darbo metu – telefonu informuoti tiesioginį vadovą ar tame pačiame kabinete dirbantį skyriaus darbuotoją, kuris apie tai informuos tiesioginį vadovą. Jei sveikatos būklė leidžia, nedelsiant palikti darbo patalpas ir kreiptis į medicinos įstaigas ar vykti į namus, jei sveikatos būklė neleidžia, laikantis visų atsargumo priemonių nedelsiant apie tai telefonu informuoti Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio vedėją;

1.4.6.2. ne darbo metu – likti namuose, į darbą vykti draudžiama. Apie tai pranešti tiesioginiam vadovui ir gydytis. Konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808.

1.4.6.3. nustačius, kad darbuotojo kūno temperatūra viršija leistiną normą, jam toliau į pastatą įeiti draudžiama. Darbuotojas privalo nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą ar vykti į namus. Nuvykęs į gydymo įstaigą, darbuotojas privalo įforminti nedarbingumą dėl ligos. Nuvykęs į namus, darbuotojas tą dieną dirba iš namų nuotoliniu būdu ir stebi savo sveikatos būklę. Jei kūno temperatūra ir kitą dieną viršija leistiną normą (37,3° C ir daugiau), yra kitų simptomų (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), darbuotojas į darbą nevyksta, o privalo kreiptis į gydymo įstaigą ir įforminti nedarbingumą dėl ligos.

1.4.7. sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), nedelsiant apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir tiesioginį vadovą, kuris šią informaciją perduoda savivaldybės administracijos direktoriui;

1.4.8. nesilankyti darbo įstaigoje, darbo vietoje, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.4.9. po ligos į darbą grįžti tik pasibaigus laikinojo nedarbingumo laikotarpiui, turint gydytojo tinkamai įformintus dokumentus. 

 

 

 

 

2. N u s t a t a u, kad temperatūrą matuojantis prietaisas  nerenka, nekaupia ir nesaugo jokių asmens duomenų.

3. N u r o d a u visiems savivaldybės administracijos darbuotojams laikytis bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos reikalavimų ir priklausomai nuo to, iš kurios šalies darbuotojas grįžo, likti namuose (izoliuotis) 14 d. nuo atvykimo/grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos (privaloma izoliuotis, jeigu atvyko iš šalies, kurioje 14 dienų sergamumo rodiklis yra 16 atvejų / 100 tūkst. gyventojų ir daugiau, ir šalis yra įrašyta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio15d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ ir skelbiamą Sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas).

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė